Skip to content

TRUDNOSCI W ZACHOWANIU OBIEKTYWIZMU W STOSUNKU DO POSTEPOWANIA DZIECI

2 lata ago

252 words

TRUDNOŚCI W ZACHOWANIU OBIEKTYWIZMU W STOSUNKU DO POSTĘPOWANIA DZIECI. Chociaż doszliśmy już w rozwoju naszej kultury do tego, że przyznajemy chętnie, przynajmniej publicznie, że potrzeby dzieci różnią się od potrzeb człowieka dorosłego i że nie można oczekiwać, aby dzieci zachowywały się jak dorośli, mimo to jednak nie zawsze chcemy się zgodzić z tym, że wszystkie przeżycia szkolne powinny odpowiadać poziomowi rozwoju dziecka. Nawet gdy mówimy, że przystosowujemy programy i metody nauczania do potrzeb dzieci, skłonni jesteśmy pomijać fakt, że nasze pojęcia o potrzebach dzieci mogą różnić się bardzo od ich rzeczywistych potrzeb, mamy bowiem tendencje mieszać psychiczne potrzeby z normatywnymi potrzebami (patrz rozdział II). Innymi słowy możemy, nieświadomie oczywiście, interpretować nasze obserwacje zachowania się dzieci w tym sensie, że powinny one otrzymać taki rodzaj wychowania, jaki my uważamy za konieczny. Specjalista języków obc ych, na przykład, na podstawie badań zainteresowań dzieci klasy szóstej, może zdecydować, że wyraźnie wskazują one na potrzebę rozpoczęcia nauki języka hiszpańskiego w tej klasie. Sąd okręgowy zaniepokojony wzrostem przestępczości wśród młodzieży, może dojść do przekonania, że dla dzieci trudnych potrzebna jest klasa dyscyplinarna. W obydwu opisanych sytuacjach dorośli wyprowadzili swoje konkluzje szczerze i uczciwie, lecz zamiast przedstawić realny zakres dziecięcych potrzeb zgodnie z poziomem dzieci, dali nam interpretację o potrzebach dzieci z poglądami dorosłego. [podobne: mała syrenka cda, badanie kału do książeczki sanepidowskiej, sugru allegro ]

0 thoughts on “TRUDNOSCI W ZACHOWANIU OBIEKTYWIZMU W STOSUNKU DO POSTEPOWANIA DZIECI”

Powiązane tematy z artykułem: badanie kału do książeczki sanepidowskiej mała syrenka cda sugru allegro