Skip to content

Stymulacja górnych dróg oddechowych w przypadku obturacyjnego bezdechu sennego AD 8

2 lata ago

40 words

Wzrost wyniku FOSQ (średnia zmiana, 2,9 punktu, 95% CI, 2,4 do 3,5) przekroczył wzrost o 2,0 punktu, który jest zwykle uważany za klinicznie znaczącą poprawę. Podobnie wynik Epworth Sleepiness Scale po 12 miesiącach był zgodny z normalizacją miary (tj. Ocena <10,0). Mediana procentowy czas snu przy nasyceniu tlenem mniejszym niż 90% zmniejszył się z wartości wyjściowej 5,4% do 0,9% po 12 miesiącach (tabela 2). Badanie Wycofania Terapii
Wśród 46 kolejnych uczestników z odpowiedzią na leczenie, którzy przeszli randomizację, charakterystyka demograficzna i kliniczna na początku badania była podobna pod względem wieku, BMI, rozmiaru szyi oraz wyników AHI i ODI. Z założenia uczestnicy, którzy nie mieli odpowiedzi, nie zostali włączeni do tej części badania.
Rycina 3. Rycina 3. Pierwotne wyniki po 12 miesiącach po wszczepieniu i podczas Randomizowanego, Terapii-Wycofywania Próby. Po 12 miesiącach 46 kolejnych uczestników, którzy otrzymali odpowiedź na leczenie, zostało losowo przydzielonych, w stosunku 1: 1, do grupy leczenia podtrzymującego lub grupy terapeutycznej. Grupa terapeutyczna-wycofanie miała urządzenie wyłączone na co najmniej 5 dni podczas tej fazy i pozostało wyłączone aż do wykonania polisomnografii. Grupa terapeutyczno-lecznicza kontynuowała codzienne korzystanie z urządzenia. Istniała istotna różnica między grupą przyjmującą terapię a grupą leczoną-podtrzymującą w odniesieniu do zmiany wyniku indeksu bezdechu-niedorozwoju z oceny w 12-miesięcznym badaniu kohortowym do oceny po zakończeniu leczenia-wycofania badanie (różnica zmian średnich wyników, 16,4 zdarzenia na godzinę, P <0,001) (panel A). Podobny efekt zaobserwowano dla średnich wyników wskaźnika desaturacji tlenu (liczba razy na godzinę snu, w których poziom tlenu we krwi spadł o więcej niż 4 punkty procentowe w stosunku do wartości wyjściowej) (panel B). Wyniki wyrażono jako wartości średnie, przy czym słupki T reprezentowały błędy standardowe.
Wyniki AHI i ODI były podobne w obu grupach po 12 miesiącach (wyjściowa część z randomizacją próby). Istniała istotna różnica między grupą przyjmującą terapię a grupą leczącą-podtrzymującą w odniesieniu do zmiany wyników AHI od początku okresu randomizacji po 12 miesiącach do oceny tydzień później. Spośród 23 uczestników w grupie przyjmującej leczenie, wynik AHI był istotnie wyższy w ocenie 1-tygodniowej niż na początku fazy randomizowanej (25,8 vs. 7,6 zdarzeń na godzinę, P <0,001). Średni wzrost wyniku AHI w grupie leczonej z powodu wycofania terapii wyniósł 18,2 zdarzenia na godzinę, podczas gdy średni wzrost w grupie leczenia podtrzymującego wynosił 1,7 zdarzenia na godzinę (różnica w zmianach średnich wyników, 16,4 . 12,0 zdarzeń na godzinę; P <0,001) [podobne: rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego cena, forum krzyżówkowicza tylko dla orłów, calsin duo ]

0 thoughts on “Stymulacja górnych dróg oddechowych w przypadku obturacyjnego bezdechu sennego AD 8”

Powiązane tematy z artykułem: calsin duo forum krzyżówkowicza tylko dla orłów rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego cena