Skip to content

PROBLEM PRACY DOMOWEJ

2 lata ago

201 words

PROBLEM PRACY DOMOWEJ. Inną formą metodyki nauczania skoncentrowanej na nauczycielu lub ściślej mówiąc na osobie człowieka dorosłego jest zadawanie prac domowych. Istnieją, co najmniej dwa główne argumenty przemawiające za zadawaniem prac domowych. Jeden z nich mówi, że w szkole jest niewystarczająca ilość czasu, żeby uczniowie nauczyli się potrzebnych im wiadomości, drugi – że jeżeli uczenie się jest rzeczą wartościową, nie można go ograniczać jedynie do godzin spędzanych w klasie. Obydwa argumenty przyjmują, że treści wyznaczanych prac domowych są ważne i zasługujące na uczenie się. Jednakże jest to punkt widzenia człowieka dorosłego. Uczniowie mogą być zdania, że praca w domu nie jest wcale sprawą tak bardzo ważną. Mogą się oburzać, że jest to jeden z pomysłów człowieka dorosłego, który ma ich powstrzymywać od robienia tego, na co mają ochotę. Niektórzy uczniowie odrabiają swoje zadania domowe z przyczyn w dużej mierze n egatywnych – aby powstrzymać dorosłych od łajania ich. Inni odrabiają zadania mniej lub więcej chętnie, ponieważ lubią, czy też podziwiają swoich nauczycieli, bądź interesują się przedmiotem. [więcej w: nerka allegro, sanatorium budowlani szczawnica, wibrator allegro ]

0 thoughts on “PROBLEM PRACY DOMOWEJ”

Powiązane tematy z artykułem: nerka allegro sanatorium budowlani szczawnica wibrator allegro