Skip to content

PROBLEM EGZAMINÓW

2 lata ago

231 words

PROBLEM EGZAMINÓW. Uświęcony wiekami tradycji zwyczaj urządzania egzaminów jest innym środkiem nauczania, który prowadzi zbyt często do, zaspokojenia raczej potrzeb nauczyciela niż ucznia. Egzaminy, testy zajmują ważne miejsce w sytuacji uczenia się. Dają one dzieciom możność robienia przeglądu tego, czego się nauczyły i przekonania się o swoich postępach jeśli je osiągnęły. W tym celu stosowane testy mogą być bardzo użytecznymi pomocami w uczeniu się. Badania wykazują, że rzeczywiście uczymy się z lepszym skutkiem, jeżeli od czasu do czasu robimy przegląd materiału, który sobie przyswoiliśmy, a uczniowie, którzy mają możność przekonania się, jakie robią postępy w nauce, uczą się na ogół lepiej od tych, od których nie wymaga się tego. Trudność polega na tym, że stosujemy testy nie tylko po to, aby uczniom pomóc w uczeniu się, lecz żeby ich na tej podstawie klasyfikować i oceniać ich powodzenie lub niepowodzenie. Na skutek te go niejedno dziecko patrzy na testy nie jako na sposób umożliwiający przekonanie się o własnych postępach, lecz jako na narzędzie, które może być przyczyną jego niepowodzenia. Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że w znacznej mierze niepokój, jaki uczniowie odczuwają przed egzaminami wiąże się z obawą przed niepowodzeniem i z uczuciem nieudolności. [przypisy: gniezno szpital psychiatryczny, forum krzyżówkowicza tylko dla orłów, sugru allegro ]

0 thoughts on “PROBLEM EGZAMINÓW”

Powiązane tematy z artykułem: forum krzyżówkowicza tylko dla orłów gniezno szpital psychiatryczny sugru allegro