Skip to content

PRÓBA PROTROMBINOWA QUICKA

2 lata ago

316 words

PRÓBA PROTROMBINOWA QUICKA Próba protrombinowa badania czynnościowego wątroby opiera się na zdolności wątroby wytwarzania protrombiny czynnika niezbędnego do krzepnięcia krwi. Przebieg krzepnięcia krwi można przedstawić schematycznie w sposób następujący: Protrombiria + trombokinaza + wapń = trombina Trombina + fibrynogen = fibryna (włóknik). W osoczu krwi osób zdrowych poziom protrombiny jest stały, bowiem nadmiar jej jest ruszczony w płucach. Natomiast uszkodzenie miąższu wątroby wiedzie do obniżania poziom liprotrombiny, do tzw. hipo protrombinemii. Toteż oznaczenie ilości protrombiny w krwi jest dobrym sprawdzianem stanu miąższu wątroby, pod warunkiem jednak wyłączenia innych przyczyn wiodących do hipo protrombinemii pomimo braku uszkodzenia komórek wątrobowych. Takimi czynnikami są: 1) niedobór, szczególnie brak witaminy K; 2) wzmożony rozpad protrombiny. Wzmożenie rozpadu protrombiny, wytwarzanej w dostatecznej ilości w wątrobie, spostrzega się w stanach gorączkowych, w gruźlicy płuc, w zapaleniu proc, w nadtarczyczności. W braku witaminy K komórki wątrobowe nie są zdolne do wytwarzania protrombiny. Głównym źródłem witaminy K są liście i zielone części roślin, a także wątroba. W przewodzie pokarmowym ludzi powstaje witamina K również na drodze syntezy dzięki pałeczkom okrężnicy. W naturalnym stanie nie jem witamina K rozpuszczalna w wodzie, natomiast rozpuszcza się w tłuszczach. Toteż nieodzownym warunkiem jej wsysania się w jelitach jest obecność żółci z jej solami żółciowymi, które sprzyjają wchłanianiu tłuszczów. Zatem hipowitaminoza oraz awitaminoza K powstaje: 1) w razie braku jej w pokarmach i niedostatecznego wytwarzania w jelitach; 2) w razie zaburzenia jej wsysania wskutek braku żółci w jelitach; 3) w chorobach utrudniających w ogóle wsysanie w jelitach, np. po rozległym wycięciu jelita cienkiego, w przypadkach przetoki żołądkowo-okrężniczej. [hasła pokrewne: badanie kału do książeczki sanepidowskiej, materac przeciwodleżynowy refundacja, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa objawy ]

0 thoughts on “PRÓBA PROTROMBINOWA QUICKA”

Powiązane tematy z artykułem: badanie kału do książeczki sanepidowskiej materac przeciwodleżynowy refundacja zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa objawy