Skip to content

Pochewka kostna blednika

2 lata ago

171 words

Mechanizm przedostania się zakażenia do błędnika w przebiegu procesów ziarninujących rozpatrzymy na przykładzie otitis media mucotica, tj. procesu zapalnego wywołanego przez pneumokok III. Okres wysiękowy procesu toczącego się w uchu środkowym mija stopniowo. Drobny otworek w błonie zwykle się zamyka, przekrwienie błony zwolna ustępuje. Tymczasem w jamie nadbębenkowej i jamie wyrostka sutkowego oraz jego komórkach toczy się nadal proces rozrostewy z bardzo dużym obrzękiem błony śluzowej. Dołącza się wreszcie proces kostny ziarninujący (osteitis granulosa). W tym okresie tworzą się często ogniska ziarninowe i ropne na tylnej ścianie piramidy. Pochewka kostna błędnika, jak uczy doświadczenie, jest stosunkowo późno zaatakowana. Proces ziarninujący atakuje tu przede wszystkim kanały półkoliste i to pionowe; najczęściej kanał pionowy tylny. Proces przewlekły w uchu środkowym, gdy towarzyszy mu perlak, stwarza znowu- dość swoiste warunki ewentualnego zaatakowania błędnika. [więcej w: rekomendacje ptg, gastrobonisol, ulotka desmoxan ]

0 thoughts on “Pochewka kostna blednika”

Powiązane tematy z artykułem: gastrobonisol rekomendacje ptg ulotka desmoxan