Skip to content
2 lata ago

340 words

Odczynniki: 1) Podłoże: 2,15 beta-glicerofosforanu sodowego i 2 : 12 dwu etyle barbituranów sodowego rozpuszcza się w wodzie przekroplonej w kolbie miarowej, uzupełniając roztwór wodą przekroploną do znaczka 500 ml, otrzymany roztwór rozlewa się do butelek ze szkła pyreksowego a 100 ml, zaopatrzonych w korki szklane, po czym w każdej butelce roztwór nawarstwia się eterem naftowym na grubość około 2,5 cm i roztwory przechowuje się w lodówce; 2) 10% kwas trójchlorooctowy; 3) 5% kwas trójchlorooctowy; 4) 2,5% molibdenian amonowy; sporządza się go co najmniej raz na miesiąc, przy czym nie należy używać roztworów z których wypadł osad; 5) odczynnik kwasu amino-naftolo-sulfonowego: 30,0 dwusiarczynu sodowego rozpuszcza się w wodzie przekroplonej w kolbie miarowej na 200 ml, dodaje się0,5 kwasu 1-amino- 2 nafto- 4-sulfonowego i dopełnia się wodą do znaku. Sporządzony odczynnik od czasu do czasu wstrząsa się pozostawiając go na noc w ciemnej butelce. Odczynnik trzeba chronić od światła i sporządzać co najmniej raz na miesiąc. Oznaczanie aktywności fosfatazy w surowicy składa się z dwóch głównych etapów. W pierwszym etapie oznacza się ilość fosforu nieorganicznego, znajdującego się w 100 ml badanej surowicy, w drugim zaś ilość jego w surowicy od chwili działania jej na podłoże. Wykonanie: Etap I: Oznaczanie fosforu nieograniczonego w surowicy: 1) do 1 ml surowicy dodaje się 9 ml 5% kwasu trójchlorooctowego i wymieszawszy wiruje się lub przesącza; 2) do probówki kolorymetru grubości 18 mm (a) dodaje się 3 ml przesączu, do drugiej takiej samej probówki (b) – 3 ml 5% kwasu trójchlorooctowego; 3) do każdej z tych probówek dodaje się 0,5 ml 2,5% molibdenianu amonowego (4), (,5 ml odczynnika amino-naftolo-sulfonowego (5) i 4 ml wody przekroplonej i pozostawia się na 10 minut w ciemności; 4) odczytuje się przepuszczalność-w kolorymetrze monochromatycznym, np. przyrządzie Colemaria (p. tom IV), używając fali l = 650 lub w spektrofotometrze Pulfricha (t. IV), używając filtru S 65, dla nastawienia na 100% przepuszczalności używa się probówki b; 5) ilość nieorganicznego fosforu w mg % w badanej surowicy odczytuje się na podstawie otrzymanej procentowej przepuszczalności z krzywej fosforu. [patrz też: grudki chłonne w gardle, ostry dyżur stomatologiczny warszawa, sanatorium budowlani szczawnica ]

0 thoughts on “Odczynniki”

Powiązane tematy z artykułem: grudki chłonne w gardle ostry dyżur stomatologiczny warszawa sanatorium budowlani szczawnica