Skip to content

Oczywiscie, wszystkie interpretacje doroslych na temat potrzeb dziecka sa do pewnego stopnia zabarwione uprzedzeniami doroslego

2 lata ago

207 words

Oczywiście, wszystkie interpretacje dorosłych na temat potrzeb dziecka są do pewnego stopnia zabarwione uprzedzeniami dorosłego. Zadanie utrzymania tych uprzedzeń w granicach minimum stoi zawsze przed nami. Realność wyników naszych badań możemy sprawdzić przez przedyskutowanie ich z innymi doświadczonymi obserwatorami lub przez wypróbowanie proponowanych przez nas rozwiązań. Trudno nam także zrozumieć pogląd, że zachowanie się, które jest powszechnie lub szeroko rozpowszechnione u dzieci w pewnym okresie rozwoju, wskazuje na pewną dojrzałość i cechy właściwe dla danego okresu. Na przykład, wrogość i bunty, które młodzież często przejawia w okresie przedpokwitania, niepokoi rodziców, nauczycieli i innych dorosłych, którzy z nią pracują. W porównaniu z normami postępowania człowieka dorosłego takie zachowanie się zdaje się świadczyć o niedojrzałości. Nie biorąc więc pod uwagę przyczyn takiego zachowania się, poziomu dojrzałości i p sychologicznych potrzeb, skłonni jesteśmy zwiększyć presję na młodzież i domagać się od niej arbitralnie, aby zachowywała się tak jak dorośli. Nie znaczy to, że wolno nam ignorować zachowanie się młodzieży i że nie powinniśmy jej stawiać żadnych wymagań. [przypisy: gastrobonisol, gniezno szpital psychiatryczny, mała syrenka cda ]

0 thoughts on “Oczywiscie, wszystkie interpretacje doroslych na temat potrzeb dziecka sa do pewnego stopnia zabarwione uprzedzeniami doroslego”

Powiązane tematy z artykułem: gastrobonisol gniezno szpital psychiatryczny mała syrenka cda