Skip to content

Innym, waznym czynnikiem jest stosunek uczuciowy dziecka do szkoly, do wychowania, do doroslych, a w szczególnosci do swojego nauczyciela

2 lata ago

211 words

Innym, ważnym czynnikiem jest stosunek uczuciowy dziecka do szkoły, do wychowania, do dorosłych, a w szczególności do swojego nauczyciela. Dlatego nie możemy przywiązywać wagi tylko do zwykłego powtarzania poprawnych odpowiedzi. Z całą bezstronnością jednak trzeba przyznać, że warunki, w jakich odbywa się nauczanie, przyczyniają się do dominującej roli nauczyciela w sytuacji uczenia się. Nauczyciele działają nie tylko w atmosferze opinii społecznej, która liczy na nich, że opanują klasę, lecz wymaga się od nich również, aby przekazywali wiadomości masowo klasom liczącym dwadzieścia pięć, trzydzieści pięć, a nawet czterdzieści pięć i więcej dzieci. W takich warunkach bardzo wiele czasu i energii zabiera nauczycielowi technika organizacji zajęć klasowych, kierownictwo i kontrola. Ponadto w warunkach tak sprzyjających rozproszeniu trudno nauczycielowi skierować uwagę na badanie potrzeb psychicznych poszczególnych dzieci lub całej grupy. J ednakże podstawowa przyczyna; dla której nauczyciele unikają podejścia do nauczania skoncentrowanego na uczniu, polega na tym, że nie są oni psychologicznie i emocjonalnie przygotowani do stosowania takich metod oraz że za mało otrzymują zachęty i poparcia, by skierować swoje myśli w tym kierunku. [hasła pokrewne: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa objawy, cytryniec chinski, gastrobonisol ]

0 thoughts on “Innym, waznym czynnikiem jest stosunek uczuciowy dziecka do szkoly, do wychowania, do doroslych, a w szczególnosci do swojego nauczyciela”

Powiązane tematy z artykułem: cytryniec chinski gastrobonisol zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa objawy