Skip to content

doszlo juz do zamkniecia jam szpikowych

2 lata ago

110 words

Staw rzekomy definitywny z niewątpliwym zamknięciem pokrywami jam szpikowych można wyleczyć tylko na drodze operacyjnej. Cel operacji polega na otwarciu zamkniętych po obu stronach jam szpikowych; w ten sposób stwarzamy możliwość wytworzenia się nowej kostniny. Staw -rzekomy po złamaniu otwartym operujemy najwcześniej po upływie roku od wypadku pod osłoną penicyliny, żeby zapobiec wznowie zakażenia. W przypadku, w którym mamy do czynienia tylko z opóźnieniem, wycinamy odcinek długości 2 cm z kości strzałkowej; gdy jednak doszło już do zamknięcia jam szpikowych, nie osiągamy w ten sposób zamierzonego celu. [przypisy: dieta south beach jadłospis, wibrator allegro, gastrobonisol ]

0 thoughts on “doszlo juz do zamkniecia jam szpikowych”

Powiązane tematy z artykułem: dieta south beach jadłospis gastrobonisol wibrator allegro