Skip to content

Stymulacja górnych dróg oddechowych w przypadku obturacyjnego bezdechu sennego AD 4

2 lata ago

408 words

W celu wszczepienia urządzenia odsłonięto główny pień nerwu zastawkowego (XII) za pomocą poziomego nacięcia w górnej szyjce na dolnej granicy gruczołu podżuchwowego. Po nerwu następowało po-dłużniczko, aż do rozgałęzienia do podziału bocznego i przyśrodkowego (m-XII). Przewód stymulacji został umieszczony na gałęzi m-XII. Sekcja mankietu przewodu stymulacyjnego zawiera trzy elektrody, które mogą być rozmieszczone w różnych konfiguracjach jednobiegunowych lub dwubiegunowych w celu stymulacji górnych dróg oddechowych. Odpowiednie umiejscowienie ołowiu stymulacyjnego zostało potwierdzone przez obserwację wysunięcia języka podczas stymulacji oraz monitorowanie elektromiograficzne podczas zabiegu chirurgicznego. Drugie nacięcie wykonano poziomo w czwartym obszarze międzyżebrowym. Sekcja była wycelowana w górną granicę żebra. Tunel został utworzony posteroanterior pomiędzy zewnętrznymi i wewnętrznymi mięśniami międzyżebrowymi. Czujnik wentylacyjny umieszczono w tunelu, z czujnikiem zwróconym ku opłucnej. Trzecie nacięcie wykonano poziomo, 2 do 4 cm gorsze od prawego obojczyka. Kieszeń została utworzona gorsza od nacięcia i powierzchowna do mięśnia piersiowego piersiowego, aby pomieścić neurostymulator (wszczepiony generator impulsów). Za pomocą podskórnego urządzenia do tunelowania przewody elektrody stymulacyjnej i czujnik ciśnienia wprowadzono do kieszeni narządowej i połączono z wszczepionym generatorem impulsów. Odpowiednie funkcjonowanie systemu zostało potwierdzone przed zamknięciem. Zakwalifikowani uczestnicy przeszli zabieg chirurgiczny w celu implantacji systemu stymulacji górnych dróg oddechowych (Inspire Medical Systems) 20 (Ryc. 1). Elektrodę pobudzającą umieszczono na nerwie hypoglossalnym w celu rekrutacji funkcji wysunięcia języka; czujnik czułości został umieszczony między wewnętrznymi i zewnętrznymi mięśniami międzyżebrowymi, aby wykryć wysiłek wentylacyjny; neurostymulator został wszczepiony do prawego ipsilateralnego obszaru środkowoobojczykowego.
Około miesiąca po wszczepieniu wszyscy uczestnicy przeszli drugie podstawowe diagnostyczne badanie polisomnograficzne przed aktywacją urządzenia. Natychmiast po tej polisomnografii wszyscy uczestnicy aktywowali swoje urządzenie i otrzymywali instrukcje dotyczące korzystania z kontrolera do inicjowania i kończenia terapii na zasadzie nocnej. Po aktywacji uczestnicy zaplanowali wizyty ambulatoryjne w miesiącach 2, 3, 6, 9 i 12; w każdej z tych wizyt uzyskano dane dotyczące zdarzeń niepożądanych i przeprowadzono badanie urządzenia.
Mierniki rezultatu
Pierwszorzędowym rezultatem była zmiana nasilenia obturacyjnego bezdechu sennego w badanej populacji, oceniana za pomocą wskaźnika AHI i wskaźnika desaturacji tlenu (ODI, liczba razy na godzinę snu, przy której poziom tlenu we krwi spadł o .4 punkty procentowe od linii bazowej)
[patrz też: mała syrenka cda, ostry dyżur laryngologiczny warszawa, calsin duo ]

0 thoughts on “Stymulacja górnych dróg oddechowych w przypadku obturacyjnego bezdechu sennego AD 4”

Powiązane tematy z artykułem: calsin duo mała syrenka cda ostry dyżur laryngologiczny warszawa