Skip to content

Sporzadzanie krzywej fosforu

2 lata ago

241 words

Sporządzanie krzywej fosforu: Odczynniki: 1) roztwór wzmocniony 100 mg% fosforu, sporządzony przez rozpuszczanie 4,39 g suchego kwaśnego fosforanu potasu (KH2P04), w wodzie przekroplonej i dopełnienie wodą przekroploną do jednego litra; 2) 5% kwas trójchlorooctowy. Wykonanie: Etap I: ml roztworu wzorcowego dopełnia się do 100 ml 5% kwasem trójchlorooctowyrn (roztwór a). Etap II: Do 6 probówek wlewa się kolejno O ml, 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml i 10 ml roztworu, a następnie dopełnia zawartość każdej probówki 5% kwasem trójchlorooctowym do 10 ml. Otrzymane roztwory zawierają kolejno O mg% 2 mg%, 4 mg%, 6 mg%, 8 mg% i 10 mg% fosforu (roztwory b). Etap III: Do 6 probówek spektrofotometru wlewa się kolejno po 3 ml roztworów b, dodaje po 0,5 ml 2,570 molibdenianu amonowego, 0,5 mI odczynnika amino-naftolo-sulfonowego i 4 ml wody przekroplonej i po wymieszaniu wstawia się na 10 minut do ciemni, a następnie odczytuje się procent przepuszczalności używając w spektrofotometrze Colemana długości fali 650 milimikronów, a w spektrofotometrze Pulfricha (tom IV) filtra S 65. Uprzednio spektrofotometr nastawia się na 100% przepuszczalności przy użyciu roztworu zawierającego 010 mg fosforu. Na podstawie uzyskanych wyników wykreśla się na papierze semilogarytmicznym krzywą, oznaczając na osi odciętych procent przepuszczalności, a na osi rzędnych mg% fosforu. w. PRÓBA BROMSULFALEINOWA Spomiędzy grupy prób oznaczających sprawność wątroby, opartych na zdolności wątroby wydzielania ciał obcych, jedną z najczęściej stosowanych jest próba bromsulfaleinowa. [patrz też: rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego cena, mała syrenka cda, materac przeciwodleżynowy refundacja ]

0 thoughts on “Sporzadzanie krzywej fosforu”

Powiązane tematy z artykułem: mała syrenka cda materac przeciwodleżynowy refundacja rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego cena