Skip to content

Różnice w szybkościach chirurgicznej readmisji i jakości opieki szpitalnej ad

2 lata ago

510 words

Przewidywaliśmy również, że szpitale o niższej 30-dniowej umieralności okołooperacyjnej będą miały niższe wskaźniki readmisji. Metody
Dane
Połączyliśmy trzy źródła danych: plik 100% Medicare Inpatient 100% i 2010 Medicare Provider Analysis and Review (MEDPAR), roczne badanie Amerykańskiego Towarzystwa Szpitali (AHA) dotyczące charakterystyki szpitala oraz dane dotyczące porównywania szpitali, w tym szpitalne stowarzyszenie jakości (HQA) Wyniki leczenia chirurgicznego.
Skupiliśmy się na pacjentach poddawanych jednej z sześciu głównych zabiegów chirurgicznych: pomostowaniu tętnic wieńcowych (CABG), lobektomii płucnej, endowaskularnej naprawie tętniaka aorty brzusznej, otwartej naprawie tętniaka aorty brzusznej, kolektomii i wymiany stawu biodrowego (patrz Tabela S1 w Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Procedury te zostały wybrane, ponieważ są one powszechne i kosztowne dla beneficjentów Medicare oraz ponieważ odzwierciedlają kilka podspecjali chirurgicznych (serca, klatki piersiowej, naczyń krwionośnych, jelita grubego i ortopedii), zwiększając uogólnienie wyników w całym spektrum chirurgii i szpitali. Ponadto, procedury sercowo-naczyniowe, takie jak CABG i otwarta naprawa tętniaka aorty brzusznej mogą zostać włączone do kar za redukcję bazowego programu CMS do 2015 r., A zrozumienie schematów readmisji po tych procedurach pozwoli uzyskać szczegółowy wgląd w implikacje działań federalnych.
Pacjenci poddawani jednoczesnej naprawie zastawki zostali wyłączeni z próby CABG. Lobektomia, endowaskularne i otwarte naprawy tętniaka aorty brzusznej i kolektomii były ograniczone przez zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Dziewiątej Rewizji (ICD-9), kodów diagnostycznych do tych procedur odpowiednio dla raka płuc, tętniaków nieuszkodzonych i raka jelita grubego, w celu zachowania jednorodności próbek (tabela S1 w dodatku uzupełniającym zawiera pełną listę kodów ICD-9 używanych do identyfikacji każdej procedury). Pacjenci poddawani procedurom przeprowadzanym w grudniu każdego roku również zostali wykluczeni, ponieważ brakowało danych na temat readmisji, które miały miejsce w następnym roku kalendarzowym.
Spośród 4650 szpitali zapewniających opiekę medyczną pacjentom Medicare, 3004 wykonało co najmniej jedną z sześciu wybranych procedur i tym samym zostały uwzględnione w naszych analizach. Nasza ostatnia kohorta na poziomie pacjenta składała się z 479,471 pacjentów z wyładowaniem, którzy przeszli jedną z sześciu procedur będących przedmiotem zainteresowania. Badanie zostało zatwierdzone przez Office of Human Research Administration w Harvard School of Public Health. Świadoma zgoda została uznana przez komisję odwoławczą za instytucję niepotrzebną.
Zmienne
Naszymi głównymi predyktorami były charakterystyki strukturalne szpitali i mierniki jakości chirurgicznej. Cechy strukturalne zostały zaczerpnięte z zestawu danych AHA i obejmowały rozmiar szpitala, status dydaktyczny, region, własność (organizacja non-profit, zysk lub opinia publiczna) oraz odsetek pacjentów żyjących poniżej federalnej granicy ubóstwa. Kategoryzowaliśmy szpitale z mniej niż 100 łóżkami jako małe, szpitale ze 100 do 399 łóżek w średniej wielkości oraz szpitale z 400 lub większą liczbą łóżek. Odsetek ludności żyjącej poniżej federalnej granicy ubóstwa opartej na kodzie pocztowym na pobyt ustalono z USA
[hasła pokrewne: wibrator allegro, dieta south beach jadłospis, sanatorium budowlani szczawnica ]

0 thoughts on “Różnice w szybkościach chirurgicznej readmisji i jakości opieki szpitalnej ad”

Powiązane tematy z artykułem: dieta south beach jadłospis sanatorium budowlani szczawnica wibrator allegro