Skip to content

Różnice w szybkościach chirurgicznej readmisji i jakości opieki szpitalnej ad 6

2 lata ago

527 words

W przypadku otwartej naprawy tętniaka aorty brzusznej nie stwierdzono związku między śmiertelnością a odsetkiem readmisji (tabela S5 w dodatkowym dodatku). Dyskusja
Stwierdziliśmy, że około jeden na siedmiu pacjentów wypisanych po poddaniu się poważnej operacji chirurgicznej jest ponownie przyjmowany w ciągu 30 dni, chociaż istnieją znaczne różnice w różnych szpitalach w USA. Przy skuteczności mierzonej zgodnie z objętością zabiegu i 30-dniową śmiertelnością, szpitale o wysokiej skuteczności miały niższy wskaźnik readmisji niż szpitale o niskiej skuteczności, a schematy były spójne dla każdej z sześciu badanych przez nas procedur. Wynik chirurgiczny HQA, odbicie przylegania do zabiegów chirurgicznych, był słabo powiązany z odsetkiem ponownych hospitalizacji, co znacznie zmniejszyło się, gdy uwzględniono inne wskaźniki jakości. Podsumowując, wyniki te dostarczają dowodów, że wskaźniki readmisji chirurgicznej są rzeczywiście związane z pomiarami jakości chirurgicznej.
Odkrycia te, choć zupełnie odmienne od tych, które znaleziono w przypadku readmisji medycznych, nie są zaskakujące. Powody, które przenoszą pacjentów chirurgicznych z powrotem do szpitala wkrótce po wypisie, są prawdopodobnie inne niż te, które przywracają pacjentów medycznych. Podczas gdy pacjenci mogą powrócić z powodu złego wsparcia społecznego w domu, niezdolności do dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej lub ogólnie złego stanu zdrowia, pacjenci chirurgiczni są bardziej skłonni do powrotu w wyniku komplikacji wynikających z zabiegu.14 Szpitale z większą ilością zabiegów i osoby o niższym wskaźniku umieralności lepiej radzą sobie z chronieniem pacjentów przed powikłaniami pooperacyjnymi.15,16 Te wysokiej jakości szpitale mogą również stosować systematyczne podejścia w celu ustalenia, kiedy pacjenci są gotowi do wypisu ze szpitala i angażować się w strategie prewencyjne, które mogą mieć większy wpływ na leczenie. pacjentów chirurgicznych niż medycznych. Chociaż nie mogliśmy jednoznacznie określić, dlaczego szpitale o większej lub niższej śmiertelności mają niższy wskaźnik readmisji, podejrzewamy, że te czynniki mogą być w grze.
Stwierdziliśmy, że przestrzeganie wytycznych dotyczących najlepszych praktyk, co odzwierciedla wynik chirurgiczny HQA, było słabo związane z nieznacznie niższymi wskaźnikami readmisji. Brak niezależnego związku między wynikiem chirurgicznym HQA a odsetkiem ponownych włączeń może wynikać z małej zmienności wyników na tej miary (mediana, 98,5% w najwyższym kwartylu w porównaniu do 91,4% w najniższym kwartylu). Wcześniejsze badania wykazały również niespójny związek między zgłoszonymi środkami procesowymi a ważnymi wynikami, takimi jak śmiertelność.17,18
Nasze odkrycie, że wskaźniki readmisji chirurgicznej mają skromny, ale stały związek z miarami jakości chirurgicznej, szczególnie objętość zabiegu i śmiertelność, powinny stanowić pewną gwarancję dla decydentów, którzy chcą stosować wskaźniki readmisji w celu oceny i opłacania szpitali, szczególnie biorąc pod uwagę, że nasze odkrycia były ogólnie zgodne we wszystkich procedurach chirurgicznych, które rozważaliśmy. Jednak, czy poprawa wyników chirurgicznych (np. Zmniejszenie umieralności) lub większa koncentracja zabiegów chirurgicznych w kilku instytucjach (większa objętość) przełożyłaby się na mniejszą liczbę ponownych wizyt, jest niejasna
[patrz też: mała syrenka cda, shih tzu allegro, forum krzyżówkowicza tylko dla orłów ]

0 thoughts on “Różnice w szybkościach chirurgicznej readmisji i jakości opieki szpitalnej ad 6”

  1. może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem

Powiązane tematy z artykułem: forum krzyżówkowicza tylko dla orłów mała syrenka cda shih tzu allegro