Skip to content

PROBLEM EGZAMINÓW

2 miesiące ago

230 words

PROBLEM EGZAMINÓW. Uświęcony wiekami tradycji zwyczaj urządzania egzaminów jest innym środkiem nauczania, który prowadzi zbyt często do, zaspokojenia raczej potrzeb nauczyciela niż ucznia. Egzaminy, testy zajmują ważne miejsce w sytuacji uczenia się. Dają one dzieciom możność robienia przeglądu tego, czego się nauczyły i przekonania się o swoich postępach jeśli je osiągnęły. W tym celu stosowane testy mogą być bardzo użytecznymi pomocami w uczeniu się. Badania wykazują, że rzeczywiście uczymy się z lepszym skutkiem, jeżeli od czasu do czasu robimy przegląd materiału, który sobie przyswoiliśmy, a uczniowie, którzy mają możność przekonania się, jakie robią postępy w nauce, uczą się na ogół lepiej od tych, od których nie wymaga się tego. Trudność polega na tym, że stosujemy testy nie tylko po to, aby uczniom pomóc w uczeniu się, lecz żeby ich na tej podstawie klasyfikować i oceniać ich powodzenie lub niepowodzenie. Na skutek te go niejedno dziecko patrzy na testy nie jako na sposób umożliwiający przekonanie się o własnych postępach, lecz jako na narzędzie, które może być przyczyną jego niepowodzenia. Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że w znacznej mierze niepokój, jaki uczniowie odczuwają przed egzaminami wiąże się z obawą przed niepowodzeniem i z uczuciem nieudolności. [przypisy: przychodnia na batorego, leczenie periodontologiczne, gościec postępujący ]

Powiązane tematy z artykułem: gościec postępujący leczenie periodontologiczne przychodnia na batorego