Skip to content

PRÓBA PROTROMBINOWA QUICKA

11 miesięcy ago

316 words

PRÓBA PROTROMBINOWA QUICKA Próba protrombinowa badania czynnościowego wątroby opiera się na zdolności wątroby wytwarzania protrombiny czynnika niezbędnego do krzepnięcia krwi. Przebieg krzepnięcia krwi można przedstawić schematycznie w sposób następujący: Protrombiria + trombokinaza + wapń = trombina Trombina + fibrynogen = fibryna (włóknik). W osoczu krwi osób zdrowych poziom protrombiny jest stały, bowiem nadmiar jej jest ruszczony w płucach. Natomiast uszkodzenie miąższu wątroby wiedzie do obniżania poziom liprotrombiny, do tzw. hipo protrombinemii. Toteż oznaczenie ilości protrombiny w krwi jest dobrym sprawdzianem stanu miąższu wątroby, pod warunkiem jednak wyłączenia innych przyczyn wiodących do hipo protrombinemii pomimo braku uszkodzenia komórek wątrobowych. Takimi czynnikami są: 1) niedobór, szczególnie brak witaminy K; 2) wzmożony rozpad protrombiny. Wzmożenie rozpadu protrombiny, wytwarzanej w dostatecznej ilości w wątrobie, spostrzega się w stanach gorączkowych, w gruźlicy płuc, w zapaleniu proc, w nadtarczyczności. W braku witaminy K komórki wątrobowe nie są zdolne do wytwarzania protrombiny. Głównym źródłem witaminy K są liście i zielone części roślin, a także wątroba. W przewodzie pokarmowym ludzi powstaje witamina K również na drodze syntezy dzięki pałeczkom okrężnicy. W naturalnym stanie nie jem witamina K rozpuszczalna w wodzie, natomiast rozpuszcza się w tłuszczach. Toteż nieodzownym warunkiem jej wsysania się w jelitach jest obecność żółci z jej solami żółciowymi, które sprzyjają wchłanianiu tłuszczów. Zatem hipowitaminoza oraz awitaminoza K powstaje: 1) w razie braku jej w pokarmach i niedostatecznego wytwarzania w jelitach; 2) w razie zaburzenia jej wsysania wskutek braku żółci w jelitach; 3) w chorobach utrudniających w ogóle wsysanie w jelitach, np. po rozległym wycięciu jelita cienkiego, w przypadkach przetoki żołądkowo-okrężniczej. [hasła pokrewne: badanie kału do książeczki sanepidowskiej, materac przeciwodleżynowy refundacja, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa objawy ]

0 thoughts on “PRÓBA PROTROMBINOWA QUICKA”

Powiązane tematy z artykułem: badanie kału do książeczki sanepidowskiej materac przeciwodleżynowy refundacja zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa objawy