Skip to content

PRÓBA FOSFATAZOWA

2 lata ago

250 words

PRÓBA FOSFATAZOWA Metoda badania sprawności wątroby przez oznaczanie aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy krwi opiera się na tym, że zaczyn ten rozkładający wiązania fosforowych estrów z wytworzeniem składników fosforowych nieorganicznych, wydziela się z żółcią. Zatem aktywność fosfatazy zasadowej w surowicy krwi może być wyzyskana do różnicowania między żółtaczką mechaniczną a miąższową. U osób zdrowych aktywność fosfatazy zasadowej w 100 ml surowicy wynosi 1,5-4 jednostki Bodanskyego, natomiast w żółtaczce mechanicznej przekracza 12 i może do chodzić do 80 i wyżej, w żółtaczce zaś miąższowej jest prawidłowa lub nieznacznie zwiększona i tylko bardzo rzadko jest wysoka, dochodząc nawet do 72 jednostek. Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy spotykano także, wprawdzie rzadko, w przypadkach bardzo ciężkiego uszkodzenia miąższu wątroby, przebiegającego bez żółtaczki. Toteż wzrostu aktywności fosfatazy w surowicy nie można uważać za nie zbity dowód że żółtaczka nie jest pochodzenia miąższowego, natomiast prawidłowa jej aktywność oraz nieznacznie tylko zwiększona przemawia przeciwko uznaniu mechanicznego pochodzenia żółtaczki. Metoda Bodanskyego oznaczania aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy. Polega na kolorymetrycznym oznaczaniu ilości fosforu nieorganicznego, powstającego z beta-glicerofosforanu sodowego pod wpływem badanej surowicy. Tę aktywność fosfatazy, która działając na nadmiar beta-glicerofosforanu sodowego przy pH 8,6 zdolna jest wyzwolić w temperaturze 37,5° C i mg fosforanu, uznaje się za jednostkę Bodansky,ego. [przypisy: sanatorium budowlani szczawnica, shih tzu allegro, ostry dyżur stomatologiczny warszawa ]

0 thoughts on “PRÓBA FOSFATAZOWA”

Powiązane tematy z artykułem: ostry dyżur stomatologiczny warszawa sanatorium budowlani szczawnica shih tzu allegro