Skip to content

Surgical Skill and Compication Rate po operacji bariatrycznej ad 9

4 tygodnie ago

500 words

Chirurgia 2005; 138: 815-820 Crossref Web of Science Medline 14. Udział DA, Campbell DA, Birkmeyer N, i in. Jak regionalna współpraca szpitali i lekarzy w Michigan obniżyła koszty i poprawiła jakość opieki. Health Aff (Millwood) 2011; 30: 636-645 Crossref Web of Science Medline 15. Birkmeyer NJ, Dimick JB, Share D, i in.

Surgical Skill and Compication Rate po operacji bariatrycznej ad 7

4 tygodnie ago

551 words

Innymi słowy, lepsze metody mierzenia umiejętności chirurgicznych, jak to opisano gdzie indziej, 17,20-22 mogłyby wzmocnić nasz główny wniosek, że umiejętność jest potężnym predyktorem wyników klinicznych. Nie zbadaliśmy także, na ile oceny umiejętności mogą wpływać inni członkowie zespołu chirurgicznego. Chociaż chirurg wykonuje większość pracy podczas krytycznych elementów laparoskopowego bypassu żołądka, zakres, w jakim pierwszy asystent ułatwia…