Skip to content

Oznaczenie czasu potrombinowego

2 lata ago

197 words

Oznaczenie czasu potrombinowego wykonuje się w sposób następujący: 1) do strzykawki zawierającej 0,1 ml 2,68% roztworu szczawianu sodowego pobiera się jałowo 1,9 ml krwi, po czym, po dokładnym zmieszaniu i odwirowaniu, odciąga się osocze; 2) wyciąg trombokinazy oraz osocze nierozcieńczone albo rozcieńczone (1 : 4 albo 1 : 8) ogrzewa się na łaźni wodnej do 37° C; 3) do probówki o rozmiarach 10 x 75 mm, ogrzanej do 37° C, przenosi się 0,1 ml osocza nierozcieńczonego lub rozcieńczonego i próbówkę wstawia się do łaźni wodnej o temperaturze 37° C, po czym do probówki dodaje się 0,2 ml wyciągu trombokinazy. W tym momencie nadstawia się stoper; 4) zawartość probówki miesza się drucikiem stalowym aż do utworzenia się skrzepu włóknikowego i wtedy zatrzymuje się stoper; w ten sposób wskazówka na stoperze określa czas protrombinowy; 5) z czasu protrombinowego oznacza się zawartość procentową protrombiny w osoczu badanej krwi w stosunku do normy; Jeżeli np. czas protrombinowy wynosi 20 sekund, to osocze takiej krwi, jeżeli przy badaniu nie było ono rozcieńczone, zawiera 40% protrombiny. Jeżeli osocze było rozcieńczone 1 : 4 i czas protrombinowy okazał się równy 30 sekundom, to osocze takie zawiera 50% protrombiny. [hasła pokrewne: cytryniec chinski, rekomendacje ptg, ulotka desmoxan ]

0 thoughts on “Oznaczenie czasu potrombinowego”

Powiązane tematy z artykułem: cytryniec chinski rekomendacje ptg ulotka desmoxan