Skip to content

Oznaczanie fosforu nieorganicznego w surowicy z podlozem

2 lata ago

286 words

Jeżeli stężenie fosforu nieorganicznego jest większe niż 12 mg% to należy badanie powtórzyć używając w probówce a 1,5 ml lub 1 ml przesączu zamiast 3 ml i uzupełniając do 3 ml dodaniem 5 % kwasu trójchlorooctowego (3). Otrzymany wynik mnoży się przez 2 lub 3 zależnie od ilości przesączu wziętego do badania. Etap II: Oznaczanie fosforu nieorganicznego w surowicy z podłożem: 1) do 2 probówek (c i d), ogrzanych do 370,C, wlewa się po 5 mI ogrzanego do ciepłoty pokojowej podłoża (1) i wstawia się na 5 minut do łaźni wodnej przy temperaturze 37° C; 2) do probówki c dodaje się 0,5 ml surowicy, a do probówki d 0,5 ml wody przekroplonej i obie probówki stawia się dokładnie na gadzinę do łaźni wodnej; 3) teraz wstawia się obie probówki do wody lodowatej i dodaje po 4,5 ml 10% kwasu trójchlorooctowego (odczynnik 2). Po wymieszaniu wiruje się lub przesącza. Przesącz służy do oznaczania fosforu; 4) do jednej z probówek kolorymetrycznych (e), grubości 18 mm, dodaje się 3 ml przesączu z probówki c, a do drugiej (t) 3 ml przesączu z probówki d; 5) do obu probówek e i t dodaje się po 0,5 ml 2,5% molibdenianu amonowego (4), 0,5 ml odczynnika amino-naftolo-sulfonowego (odczynnik 5) i 4 ml wody przekroplonej i po wymieszaniu wstawia się na 10 minut do ciemnego miejsca; 6) w kolorymetrze monochromatycznym odczytuje się przepuszczalność przy długości fali J. = 650 lub użyciu filtru S 65, przy czym na 100% przepuszczalności nastawia się używając probówkę f; 7) ilość fosforu nieorganicznego w mg, zawartego w tym etapie w surowicy, odczytuje się z krzywej fosforu mnożąc wynik przez 2. Aktywność fosfatazy badanej surowicy wyraża się różnicą między ilością fosforu uzyskanego w etapie II i 1. Próba bromsulfaleinowa [przypisy: gastrobonisol, badanie kału do książeczki sanepidowskiej, calsin duo ]

0 thoughts on “Oznaczanie fosforu nieorganicznego w surowicy z podlozem”

Powiązane tematy z artykułem: badanie kału do książeczki sanepidowskiej calsin duo gastrobonisol