Skip to content

Ilosc kwasu hipurowego

2 lata ago

368 words

Obliczenie: Ilość kwasu hipurowego, wyrażona jako będźwinian sodowy, równa się ilości ml 1/2 N-NaOH, zużytych do zobojętnienia roztworu kwasu hipurowego, pomnożonej przez 0,072. Do otrzymanej ilości dodaje się na każde 100 ml moczu 0,1 g jako poprawkę nie-zbędną wobec niestrącenia się z moczu całej ilości kwasu hipurowego, Jeżeli mocz zawiera białko albo żółć, należy je uprzednio usunąć. W tym celu (metoda Somogyi) na każde 100 ml moczu dodaje się 5 mI 30% siarczanu cynkowego i 2,5 ml 2,5 N-NaOH, po czym po wstrząśnięciu przesącza się go. Jeżeli białkomocz jest bardzo duży, to przed przesączaniem należy mocz ogrzać na łaźni wodnej prawie do wrzenia. Dalsze postępowanie jest takie, jak wyżej opisałem. W obliczeniu należy uwzględnić dodane 7,5 mI odczynników. Pewniejsza jest metoda dożylna. Po opróżnieniu przez badanego pęcherz-a moczowego w godzinę po lekkim śniadaniu, składającym się ze szklanki średnio mocnej kawy średnio osłodzonej i grzanek – wlewa się dożylnie bardzo powoli w ciągu więcej niż 5 minut – 1,77 g będźwinianu sodowego w 20 ml wody. Dla uzyskania większego moczenia poleca się bezpośrednio przed wstrzyknięciem lub zaraz po nim podać badanemu 200 nil wody. Równo w godzinę po rozpoczęciu wstrzykiwania badany oddaje mocz. Jeżeli ilość jego przekracza 150 ml, to zakwasza się go kilku kroplami stężonego kwasu octowego i redukuje na łaźni wodnej do 50 mI. Dalsze postępowanie jest takie samo jak w metodzie doustnej. W metodzie doustnej zdrowy mężczyzna po zażyciu 6,0 będźwinianu sodowego wydala w ciągu 4 godzin od 4,0 do 5,88 g, średnio 4,9 tego związku, zdrowa zaś kobieta 3,36 do 5,49 g. Niektórzy (Probstein ilonde) uważają na dostateczne podawanie 4,0 będźwinianu sodowego, prze z co unika się dolegliwości żołądkowych, ta zaś ilość jest wystarczająca do maksymalnej syntezy kwasu hipurowego. Przy tej dawce będźwinianu sodowego zdrowy człowiek wydala w ciągu 4 godzin 80-90% podanego będźwinianu, średnio 88%. W metodzie dożylnej zdrowy mężczyzna wydala w ciągu godziny 1,38-0,88 będźwinianu sodowego, a kobieta 1,19-0,71. g. Działania ubocznego w tej metodzie nie spostrzegano. [więcej w: sanatorium budowlani szczawnica, nerka allegro, ostry dyżur laryngologiczny warszawa ]

0 thoughts on “Ilosc kwasu hipurowego”

Powiązane tematy z artykułem: nerka allegro ostry dyżur laryngologiczny warszawa sanatorium budowlani szczawnica